De opleiding

 T.I.M.E.: This Is Music-theatre Education
MASTERSPECIALISATIE  MUZIEKTHEATERiphone fotootjes 032De masterspecialisatie Muziektheater T.I.M.E.: This Is Music-theatre Education, is de jongste scheppende afdeling van het Koninklijk Conservatorium. De opleiding duurt twee jaar en valt onder de Master Muziek van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.
De voltijds specialisatie onderscheidt zich door in de maatschappij te staan en de dialoog met TIME-partners – maatschappelijke coaches buiten de culturele sector – aan te gaan. T.I.M.E. staat midden in de praktijk door nauwe samenwerking met Muziektheaterensemble De Veenfabriek uit Leiden.
Na vier succesvolle cohorten volgt er geen nieuwe TIME-lichting meer bij het KC.

 


WAT IS MUZIEKTHEATER
Muziektheater is – in de filosofie van T.I.M.E. – de podiumkunst waar muziek en theater elkaar versterken, zonder elkaar te illustreren (zoals in de musical) of te domineren (zoals in de opera). Beweging, spel, beeld, licht, tekst, muziek en projectie zijn gelijkwaardig aan elkaar en hebben een eigen betekenis. Compositorische principes uit de muziek worden op theatrale elementen toegepast. Tekst en beeld worden muzikaal benaderd en ontwikkeld onder invloed van geluid: ritme, tempo, metriek en klank. Klanken worden niet louter gereproduceerd, zij kunnen worden uitvergroot, vertraagd, versneld, herhaald en stopgezet. Zo ontstaat een gelaagde muziektheatrale voorstelling met meerdere dramatische lijnen. Het compositorisch denken bepaalt voor een belangrijk deel de theatrale kwaliteit van het werk. Daarnaast is er ruime aandacht voor de maatschappelijke context waar het actuele muziektheater mee verbonden is.

OPEN VORM & OPEN MIND
Als Master volg je bij T.I.M.E. je eigen studiepad, ingezet vanuit je eigen onderzoeksvraag, opvoeringspraktijk en ambitie. Bij T.I.M.E. wordt gewerkt vanuit de Open Vorm & Open Mind. Er is ruimte voor het onverwachte, het onbekende, het andere, de ander. Je wilt elkaar inspireren en elkaars specialismen uitwisselen. Het proces is belangrijker dan het resultaat. Het is een intensieve periode waarbij je naast je eigen onderzoek ook kennis en vaardigheden uitwisselt om je eigen creatieve taal verder te ontwikkelen. Er wordt van je verwacht dat je als master je eigen plek binnen de groep en het proces creëert. Je zult hierdoor een bepaalde methode van werken en een mentaliteit leren kennen die ten grondslag ligt aan het maakproces in het muziektheater.

TIME-partners 2012 003TIME-PARTNERS
Tijdens de opleiding heb je wezenlijk en actief contact met maatschappelijke coaches, de TIME-partners. De TIME-partners bekleden leidinggevende posities buiten het geëigende culturele veld: de publieke sector, het bedrijfsleven, de wetenschap. Er zijn op regelmatige basis TIME-thema-avonden – discussies rond actuele maatschappelijke kwesties – met de TIME-partners en studenten. Je zult zo je horizon verbreden en wordt gestimuleerd je te verhouden tot de ander en het andere buiten de reguliere kunstpraktijk.


VOOR WIE

T.I.M.E. is voor beginnende uitvoerders en makers die zich verder willen specialiseren in het muziektheater. De specialisatie staat open voor jonge (podium)kunstenaars – musici, componisten, theatermakers, dansers, performers, schrijvers, vormgevers – die al met één been in de praktijk staan. Je hebt de wil en aanleg om met je specifieke talent, fascinaties en opvattingen als uitgangspunt, muziektheater te maken. Je hebt een open mentaliteit en het sociale vermogen om samen te werken in een ensemble. Je durft fouten te maken en je grenzen te verleggen. Je wilt je verdiepen in de acterende muzikant en de musicerende acteur; de dialoog tussen klank en beeld.

WAAROM T.I.M.E.
T.I.M.E. biedt een inspirerende en stimulerende omgeving voor verdieping en kritisch onderzoek naar de theorie, praktijk en context van het muziektheater. Je hebt de vrijheid en ambitie om nieuwe ideeën te creëren en verder te ontwikkelen onder begeleiding van gedreven vakspecialisten. Je weet compositorische principes uit de muziek toe te passen op theatraal materiaal als tekst, ruimte en beweging. Je bent in staat originele ideeën te creëren en verder te ontwikkelen in de praktijk of middels onderzoek. Je onderzoekt als kunstenaar hoe je communiceert in een onbekende omgeving, met wie en waar in de samenleving. Je kunt productioneel denken en werken in alle facetten van het productionele proces, ook het niet-creatieve deel. Je weet je kennis te delen en integreren in de praktijk, je bent in staat complex te denken en handelen. Je weet kritiek naar waarde te schatten en je bent je hierbij bewust van je artistieke, sociale en ethische verantwoordelijkheid als kunstenaar. Je kunt je inzichten en artistieke keuzes op heldere wijze uiteenzetten aan een publiek van zowel specialisten als niet-specialisten. Je ontwikkelt een eigen visie op muziektheater en bent in staat deze op originele en creatieve wijze in de praktijk te brengen. Je kunt je inzichten in een efficiënte, communicerende vorm over het voetlicht brengen. Je laat hiermee een eigen stem horen, die zich onderscheidt in het werkveld en van toevoegende waarde is in het maatschappelijk debat.

_MG_9763TOELATINGSEISEN
Je hebt een bachelor kunstvakonderwijs aan een Nederlandse Hogeschool of een in het buitenland behaald Bachelor of Arts (Fine Arts, Music, Theatre, Film or Dance)en aantoonbare affiniteit met muziektheater. Je begrip van het Nederlands moet toereikend zijn om de lessen in het Nederlands te kunnen volgen.

AANMELDING en AUDITIES 2018 zijn geannuleerd:
Er volgt geen nieuwe TIME-lichting meer bij het KC.
Voor vragen kun je terecht bij Ines van der Scheer, time@koncon.nl.