Gesprek van nu

 

Er komt geen nieuwe TIME-lichting meer bij het KC

foto paul-ines-paul-joske“Na 8 jaar (en het afstuderen van vier cohorten) heeft het Koninklijk Conservatorium besloten de masterspecialisatie T.I.M.E. (This Is Music-Theatre Education) niet verder te continueren. Hoewel het hier een in veel opzichten succesvol en uniek experiment betrof, waarbij het maken van theater vanuit een muzikale denkwijze en praktijk het uitgangspunt vormde, heeft de opleiding zich vooral ontwikkeld als een opleiding voor theatermakers. Daarmee nam T.I.M.E. binnen het totale aanbod van de Master Muziek van het Koninklijk Conservatorium een te geïsoleerde positie in om te kunnen leiden tot de oorspronkelijk gewenste kruisbestuiving. Dit neemt niet weg dat de prestaties van de studenten en die van de docenten en coördinatie, met name dramaturg Paul Slangen, coördinator Ines van der Scheer en natuurlijk die van artistiek leider regisseur Paul Koek getuigen van grote artistieke kwaliteit, integriteit, bevlogenheid en toewijding. Veel alumni van T.I.M.E. zijn op hoog artistiek niveau actief in het culturele beroepenveld.”

———————————————————————
IMG_1048

Het laatste studiejaar, 2017-18, van de vierde lichting TIMErs gaat om ‘kunst’ in de breedste zin. De rondetafelgesprekken van de TIME-avonden draaien rond het kunstenaarschap en het onderzoek van de masters. Zij werken zelfstandig aan hun eigen project of een project in samenwerking met muziektheatergroep de Veenfabriek. De masters zullen ook een langere periode in een bedrijf werken aan hun kunst en het resultaat aan een zelfgekozen publiek tonen. Naast de TIME-partners uit het maatschappelijke veld zijn zeven mentoren uit het zeer brede professionele veld van muziektheater voor een jaar bij TIME betrokken. Zij vormen samen een pool en vraagbaak én bieden stof voor discussie voor (de zeer uiteenlopende onderzoeken van) de TIMErs.

iphone fotootjes 052TIME werkt doorgaans met een jaarthema gelieerd aan het thema van de Veenfabriek. Komend studiejaar 2016-17 werken we onder andere met het thema De Stijl (1917-2017). De spits is afgebeten met een rondvaart in een kunstwerk van Theo van Doesburg, leider van de kunstbeweging. De Stijl, waar kunstenaars, vormgevers en architecten hun vernieuwende ideeën over kunst lanceerden, had grote invloed op de kunst in Nederland en daarbuiten. De belangrijkste leden van De Stijl waren Piet MondriaanVilmos HuszárBart van der LeckJ.J.P. OudJan WilsRobert van ‘t HoffGerrit Rietveld en Georges Vantongerloo.

——————————————————–

IMAG1142

In 2015-16 nemen we geen thema maar het medium film onder de loep. Acht avonden komen we samen rond een film, gekozen door een koppel TIME-student en -partner. Discussies, inzichten en verbanden naar aanleiding van directe persoonlijke ervaringen.

Het thema van 2014-15 was gebaseerd op het gedachtengoed van de schrijverfilosoof Byung-Chul Han. We hebben tijdens rondetafelgesprekken met de TIME-partners drie werken behandeld: Terugkeer van Eros, De transparante samenleving, De vermoeide samenleving.

De Improvisatiemaatschappij (2011), het boek waarin Hans Boutellier zijn gedachtengoed uiteenzet, vormde het uitgangspunt voor een langer lopend traject van discussies, workshops en presentaties gedurende het studiejaar 2013-14. Tijdens zes discussiebijeenkomsten en een reeks werkgroepen komen de studenten, TIME-partners en specialisten samen om collectief over de Improvisatiemaatschappij van gedachten te wisselen. TIME buigt zich over de verschillende perspectieven op de materie die in het boek bijeen zijn gebracht.

TIME-partners 2012 009Hoe is het om in een onbegrensde wereld met globale dimensies te leven? Bestaat de mogelijkheid nog om volgens een gedeeld stelsel van normen en waarden een maatschappij in te richten? Vragen waarin het door Boutellier geïntroduceerde improviseren van de moderne mens op zijn noodzakelijkheid wordt getoetst. En ons wellicht een blik op de toekomst van onze netwerkmaatschappij biedt.

Dit onderzoekstraject werd afgerond met de eindpresentatie Night T.I.M.E. (2014) in de Leidse Schouwburg.

In 2ontmoeting TIME-partners011-12 is Een tijd voor empathie (2009), van Frans de Waal, uitvoerig behandeld. Empathie blijkt in het proces van de evolutie namelijk een zeer nuttige eigenschap, die sommige soorten de mogelijkheid geeft beter te overleven. Met TIME zijn we dieper ingegaan op ‘Wat de natuur ons leert over een betere samenleving’ en met name de vraag hoe wij empathie in onze samenleving door middel van kunst een grotere rol zouden kunnen geven.

De discussies rond Een tijd voor empathie vormden onder meer de basis voor de collectieve TIME-afstudeervoorstelling We are golden (2012) die op tournee ging door heel Nederland. De TIME-partners speelden een prominente rol in de eindvoorstelling.