Curriculum

SAMENWERKING HOGER ONDERWIJS EN BEROEPSPRAKTIJK

De tweejarige masterspecialisatie muziektheater T.I.M.E. ( This Is Music-theatre Education) is in 2010 van start gegaan aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. De Veenfabriek is coproducent van de succesvolle Master Muziektheater. Deze masteropleiding is door de NVAO in het kader van de accreditatie als excellent beoordeeld. Getalenteerde jonge professionals kunnen dankzij deze samenwerking stage en studie combineren wat hun ontwikkeling versterkt.
De selectie van dit dubbelprogramma valt onder verantwoordelijkheid van de Veenfabriek, en voor het puur onderwijskundig gedeelte die van het Koninklijk Conservatorium. T.I.M.E. is een werkplaats en biedt het beste van twee werelden: de expertise van de beroepspraktijk en de deskundigheid van het onderwijs. De masters kunnen zich als professioneel uitvoerend of scheppend podiumkunstenaar kwalificeren met een erkend masterdiploma dat valt onder de master muziek van het Koninklijk Conservatorium.

Het curriculum van T.I.M.E. bestaat uit een vast format gebaseerd op de driehoek onderwijs – onderzoek – productie. Er is veel ruimte voor een eigen traject. Vorm en inhoud van workshops worden, net als de concepten en projecten voor het tweede jaar, aangescherpt op grond van recente actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

(Voor de complete studiegids kun je contact opnemen met Ines van der Scheer, time@koncon.nl)

P1300468EERSTE JAAR
Het jaar is verdeeld in drie blokken en elk blok wordt afgesloten met een muziektheatrale presentatie op een podium. Je wordt begeleid door gerenommeerde vakspecialisten uit het muziektheater. Je sluit het jaar af met een reflecterend verslag dat ingaat op je eigen artistieke ontwikkeling en je individuele onderzoeksvraag en –proces.
Blok I: Theorie/praktijk (september-december)
Je wordt ingeleid in de visie van T.I.M.E. op muziektheater en aangesproken op je kennis en vaardigheden in het muziektheater. Je kunt, afgestemd op je eigen onderzoek, daarnaast vakken volgen aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag en de Universiteit van Leiden. In november/december volgt een eerste optreden voor publiek.
Blok II: Praktijk/onderzoek (januari-maart)
Twee keer per jaar wordt toegewerkt naar een TIME/Veenproef: een avondvullend programma rond een thema/voorstelling/onderzoek in een allround setting met performance, muziek, theater, driegangendiner en inspirerende sprekers. Samen met je medestudenten ben je verantwoordelijk voor het programma, de inhoud en vorm van de avond.
Blok III: Onderzoek/productie (april-juni)
Het laatste blok werk je met de groep aan een volwaardige productie. Je leert collectief een concept bedenken, ontwikkelen en uitvoeren. Je bent betrokken bij alle facetten van het maakproces.

TIME-partners: Tijdens de opleiding heb je van tijd tot tijd wezenlijk en actief contact met één of meerdere maatschappelijke coaches, de TIME-partners. De TIME-partners bekleden posities buiten het geëigende culturele veld: de publieke sector, het bedrijfsleven, de wetenschap. Om de maand zijn er TIME-thema-avonden (meestal op een maandag) met de TIME-partners en -studenten. Je zult zo je horizon verbreden en wordt gestimuleerd je te verhouden tot de ander en het andere buiten de reguliere kunstpraktijk.

Gedurende de tweejarige specialisatie zijn er stem- en lichaamstrainingen (lichaamsbewustzijn).

P1300486TWEEDE JAAR
Het laatste studiejaar heeft dezelfde indeling in drie blokken. Het initiatief ligt grotendeels bij de student. Elke student heeft de mogelijkheid om gecoacht te worden door een zelf gekozen vakspecialist die hem kritisch ondersteunt, inspireert en stimuleert bij de individuele onderzoeksvraag. Elk blok sluit af met een performance of muziektheatrale interventie op locatie, individueel dan wel collectief. De student voltooit de specialisatie met een eindexamen dat uit drie onderdelen bestaat.
Blok I: Onderzoek & Praktijk (september-december)
De student neemt actief deel aan een langer traject met Paul Koek over de praktijk en methode van het muziektheater (Open Vorm, compositorisch denken, gelaagd werken, muzikaliteit, enz.). De student werkt tegelijkertijd of apart aan een eigen Professioneel Onderzoek Project. In beide gevallen wordt het blok afgesloten met een voorstelling of presentatie voor publiek.
Blok II: Het bedrijvenproject (januari-maart)
Elke student werkt zes tot acht weken in een voor de kunstenaar a-typische werkomgeving; het liefst een commercieel bedrijf, een publieke dienst of instelling. Aan het eind van deze periode presenteert elk van hen op locatie een muziektheatraal werk dat tijdens het verblijf op kantoor ontstaan is. De studenten maken aan het eind van het blok weer een TIME/Veenproef (zie ook Jaar I, blok II).
Blok III: Het afstuderen (april-juni)
Alle studenten werken naar keuze individueel of in collectief verband van concept naar voorstelling. Parallel start bij aanvang van het tweede jaar een reeks discussiebijeenkomsten met de TIME-partners over een bepaald thema. Dit thema is maatschappelijk georiënteerd en vormt de leidraad voor het tweede jaar.
Eindexamen: het eindexamen bestaat uit a of b én c; a) het collectief produceren van een volwaardige muziektheatervoorstelling onder begeleiding van een componist /regisseur; b) een individuele presentatie waarin muziek en theater gelijkwaardig gepresenteerd zijn, gerelateerd aan de resultaten van de eigen individuele onderzoeksvraag; c) een uitgebreid, diepgaand (digitaal) verslag van de eigen inbreng, het eigen creatieve proces, de ontwikkelingen en onderzoeksbevindingen.

Voor de complete studiegids kun je contact opnemen met Ines van der Scheer, time@koncon.nl

 

Informatie over (gast)docenten/begeleiders die ingezet zijn bij T.I.M.E.