Contact

time@koncon.nl / Ines van der Scheer / 06-5251 9030

TIME - Scheltema 009Werkplaats T.I.M.E.:
Scheltema-complex
Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden

T.I.M.E. (This Is Music-theatre Education) is de masterspecialisatie muziektheater van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, o.l.v. Paul Koek, Paul Slangen en Ines van der Scheer, in samenwerking met de Veenfabriek in Leiden. Kunstvakstudenten kunnen na hun bachelor aan het conservatorium, de toneelschool of de kunstacademie de master volgen om zich verder te ontwikkelen in interdisciplinair muziektheater. T.I.M.E. huist in het monumentale Scheltema-complex in Leiden.


—————————————————————————-
Er komt geen nieuwe TIME-lichting meer bij het KC

foto paul-ines-paul-joske“Na 8 jaar (en het afstuderen van vier cohorten) heeft het Koninklijk Conservatorium besloten de masterspecialisatie T.I.M.E. (This Is Music-Theatre Education) niet verder te continueren. Hoewel het hier een in veel opzichten succesvol en uniek experiment betrof, waarbij het maken van theater vanuit een muzikale denkwijze en praktijk het uitgangspunt vormde, heeft de opleiding zich vooral ontwikkeld als een opleiding voor theatermakers. Daarmee nam T.I.M.E. binnen het totale aanbod van de Master Muziek van het Koninklijk Conservatorium een te geïsoleerde positie in om te kunnen leiden tot de oorspronkelijk gewenste kruisbestuiving. Dit neemt niet weg dat de prestaties van de studenten en die van de docenten en coördinatie, met name dramaturg Paul Slangen, coördinator Ines van der Scheer en natuurlijk die van artistiek leider regisseur Paul Koek getuigen van grote artistieke kwaliteit, integriteit, bevlogenheid en toewijding. Veel alumni van T.I.M.E. zijn op hoog artistiek niveau actief in het culturele beroepenveld.”